การเลือกขนาดฟิล์มหด pof

 การวัดขนาดสินค้า 

ทรงสี่เหลี่ยม 
วัดขนาดกว้าง x ยาว x หนา เป็นขนาดเซนติเมตร พร้อมถ่ายรูปมาให้ทางร้าน


ทรงกระบอก
วัดขนาดเส้นรอบวง x เส้นผ่านศูนย์กลาง x ความสูง เป็นขนาดเซนติเมตร 
พร้อมถ่ายรูปมาให้ทางร้าน  


 

Visitors: 16,730