• ฟิล์มหด POF แบบม้วนขนาด15"ความหนา 19ไมคอน(แผ่นพับ)
  4,200.00 ฿
 • ฟิล์มหด POF แบบม้วนขนาด11"ความหนา 19ไมคอน(แผ่นพับ)
  3,080.00 ฿
 • ฟิล์มหด POF แบบม้วนขนาด9"ความหนา 19ไมคอน(แผ่นพับ)
  2,520.00 ฿
 • ฟิล์มหด POF แบบม้วนขนาด7"ความหนา 19ไมคอน(แผ่นพับ)
  1,960.00 ฿
 • ฟิล์มหดPOF แบบม้วนขนาด14"ความหนา 15ไมคอน(แผ่นเดี่ยว)
  3,920.00 ฿
 • ถุงแก้ว OPP 6" x 9" หนา 50 mc
  130.00 ฿
  140.00 ฿  (-7%)
 • ถุงแก้ว OPP 7" x 10" หนา 50 mc
  130.00 ฿
  140.00 ฿  (-7%)
 • ถุง OPP 5" x 8" ฝากาว 2" หนา 50mc
  180.00 ฿
 • ถุง OPP 4.5" x 8" ฝากาว 2" หนา 50mc
  180.00 ฿
 • ฟิล์มหด POF ฟิล์มหดเนื้อนิ่ม ขนาด 4"x8"
  250.00 ฿
  300.00 ฿  (-17%)
 • ฟิล์มหด POF ฟิล์มหดเนื้อนิ่ม ขนาด 4"x9"
  250.00 ฿
  300.00 ฿  (-17%)
 • ฟิล์มหด POF ฟิล์มหดเนื้อนิ่ม ขนาด 3.5"x8"
  280.00 ฿
  380.00 ฿  (-26%)
 • ถุงแก้ว OPP 12" x 18" หนา 50 mc
  130.00 ฿
  140.00 ฿  (-7%)
 • ถุงแก้ว OPP 10" x 15" หนา 50 mc
  130.00 ฿
  140.00 ฿  (-7%)
 • ถุงแก้ว OPP 9" x 14" หนา 50 mc
  130.00 ฿
  140.00 ฿  (-7%)
 • ถุงแก้ว OPP 8" x 12" หนา 50 mc
  130.00 ฿
  140.00 ฿  (-7%)
 • ถุงแก้ว OPP 7" x 11" หนา 50 mc
  130.00 ฿
  140.00 ฿  (-7%)
 • ถุงแก้ว OPP 6.5" x 12" หนา 50 mc
  130.00 ฿
  140.00 ฿  (-7%)
 • ถุงแก้ว OPP 6.5" x 9" หนา 50 mc
  130.00 ฿
  140.00 ฿  (-7%)
 • ถุงแก้ว OPP 6" x 7" หนา 50 mc
  130.00 ฿
  140.00 ฿  (-7%)
 • ถุงแก้ว OPP 5.5" x 7" หนา 50 mc
  130.00 ฿
  140.00 ฿  (-7%)
 • ถุงแก้ว OPP 5" x 12" หนา 50 mc
  130.00 ฿
  140.00 ฿  (-7%)
 • ถุงแก้ว OPP 5" x 8" หนา 50 mc
  130.00 ฿
  140.00 ฿  (-7%)
 • ถุงแก้ว OPP 4.5" x 8" หนา 50 mc
  130.00 ฿
  140.00 ฿  (-7%)

Visitors: 16,735