• ฟิล์มหด POF แบบม้วนขนาด15"ความหนา 19ไมคอน(แผ่นพับ)
  4,200.00 ฿
 • ฟิล์มหด POF แบบม้วนขนาด11"ความหนา 19ไมคอน(แผ่นพับ)
  3,080.00 ฿
 • ฟิล์มหด POF แบบม้วนขนาด9"ความหนา 19ไมคอน(แผ่นพับ)
  2,520.00 ฿
 • ฟิล์มหด POF แบบม้วนขนาด7"ความหนา 19ไมคอน(แผ่นพับ)
  1,960.00 ฿
 • ฟิล์มหดPOF แบบม้วนขนาด14"ความหนา 15ไมคอน(แผ่นเดี่ยว)
  3,920.00 ฿
 • ฟิล์มหด POF ฟิล์มหดเนื้อนิ่ม ขนาด 4"x8"
  250.00 ฿
  300.00 ฿  (-17%)
 • ฟิล์มหด POF ฟิล์มหดเนื้อนิ่ม ขนาด 4"x9"
  250.00 ฿
  300.00 ฿  (-17%)
 • ฟิล์มหด POF ฟิล์มหดเนื้อนิ่ม ขนาด 3.5"x8"
  280.00 ฿
  380.00 ฿  (-26%)
 • ฟิล์มหด POF แบบม้วนขนาด6"ความหนา 19ไมคอน(แผ่นพับ)
  1,680.00 ฿
 • ฟิล์มหด POF แบบม้วนขนาด18"ความหนา 19ไมคอน(แผ่นพับ)
  5,040.00 ฿
 • ฟิล์มหด POF แบบม้วนขนาด16"ความหนา 19ไมคอน(แผ่นพับ)
  4,480.00 ฿
 • ฟิล์มหด POF แบบม้วนขนาด14"ความหนา 19ไมคอน(แผ่นพับ)
  3,920.00 ฿
 • ฟิล์มหด POF แบบม้วนขนาด12"ความหนา 19ไมคอน(แผ่นพับ)
  3,360.00 ฿
 • ฟิล์มหด POF แบบม้วนขนาด10"ความหนา 19ไมคอน(แผ่นพับ)
  2,800.00 ฿
 • ฟิล์มหดPOF ฟิล์มหดเนื้อนิ่ม ขนาด 12"x16"
  200.00 ฿
  250.00 ฿  (-20%)
 • ฟิล์มหด POF ฟิล์มหดเนื้อนิ่ม ขนาด 11"x16"
  200.00 ฿
  250.00 ฿  (-20%)
 • ฟิล์มหด POF ฟิล์มหดเนื้อนิ่ม ขนาด 10"x16"
  200.00 ฿
  250.00 ฿  (-20%)
 • ฟิล์มหดPOF ฟิล์มหดเนื้อนิ่ม ขนาด 9"x18"
  200.00 ฿
  250.00 ฿  (-20%)
 • ฟิล์มหด POF ฟิล์มหดเนื้อนิ่ม ขนาด 9"x15"
  200.00 ฿
  250.00 ฿  (-20%)
 • ฟิล์มหด POF ฟิล์มหดเนื้อนิ่ม ขนาด 8"x18"
  200.00 ฿
  250.00 ฿  (-20%)
 • ฟิล์มหดPOF ฟิล์มหดเนื้อนิ่ม ขนาด 8"x15"
  200.00 ฿
  250.00 ฿  (-20%)
 • ฟิล์มหด POF ฟิล์มหดเนื้อนิ่ม ขนาด 7.5"x14"
  200.00 ฿
  250.00 ฿  (-20%)
 • ฟิล์มหดPOF ฟิล์มหดเนื้อนิ่ม ขนาด 7"x14"
  200.00 ฿
  250.00 ฿  (-20%)
 • ฟิล์มหดPOF ฟิล์มหดเนื้อนิ่ม ขนาด 6.5"x12"
  200.00 ฿
  250.00 ฿  (-20%)

Visitors: 13,592